بسته‌های کارفرما

بسته‌های ویژه کارفرما

با خرید هر کدام از این بسته‌ها از امکانات ویژه فرشمی‌کار متناسب با کسب و کار خود بهره‌مند شوید

پلن ساده

45,000تومان

 • 15 پروژه مجاز
 • 10 روز قابلیت نمایش
 • 5 پروژه برجسته
 • 10 روز مدت زمان پروژه ویژه
 • پروفایل ویژه
 • 30 روز انقضای بسته

پلن اقتصادی

95,000تومان

 • 20 پروژه مجاز
 • 15 روز قابلیت نمایش
 • 10 پروژه برجسته
 • 20 روز مدت زمان پروژه ویژه
 • پروفایل ویژه
 • 50 روز انقضای بسته

پلن الماس

255,000تومان

 • 25 پروژه مجاز
 • قابل نمایش مادام العمر
 • 12 پروژه برجسته
 • ویژه مادام العمر
 • پروفایل ویژه
 • 30 روز انقضای بسته

پلن حرفه‌ای

450,000تومان

 • 30 پروژه مجاز
 • قابل نمایش مادام العمر
 • 15 پروژه برجسته
 • ویژه مادام العمر
 • پروفایل ویژه
 • هرگز منقضی نمی شود