نصب و راه‌اندازی وبسایت

این افزودنی برای خدماتی است که بر روی سایت راه‌اندازی شده انجام می‌شود. با خرید این افزودنی راه‌اندازی سایت شما (نصب و تنظیم اولیه و استاندارد وردپرس یا راه‌اندازی بسته نصبی) انجام می‌شود