تنظیم و پیکربندی ادآن‌های افزونه بوکلی

اگر نیاز به نصب و تنظیم ادآن‌های افزونه بوکلی برای مواردی مثل درج فیلدهای دلخواه مثل کد ملی یا آپلود مدارک در قسمت اطلاعات مشتری، فروش خدمات اضافی به همراه رزرو، رزرو چند نوبت همزمان، تنظیم ساعات یا روزهای اختصاصی با قیمت متفاوت و .. دارید این افزودنی را نیز خریداری کنید